Play

– NikeKids(play)

2003.10

I: Jun Tsuzuki

S: Susie

D, Fl: Shinji Nemoto

Cl: Nike Japan

01020304